Logo der Aktionsgemeinschaft Essen forscht und heilt
Logo des Alfried Krupp Krankenhauses
Foto: Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid (Foto: Alfried Krupp Krankenhaus)

Alfried Krupp Krankenhaus Steele
Alfried Krupp Krankenhaus Steele (Foto: Alfried Krupp Krankenhaus)

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen

Alfried Krupp Krankenhaus
Rüttenscheid

Alfried-Krupp-Straße 21
45131 Essen
Tel. 0201 434-1
Fax 0201 434-2399
E-Mail: info@krupp-krankenhaus.de
WWW: www.krupp-krankenhaus.de

Geschäftsführung:
Dr. med. Günther Flämig
Dr. paed. Sabine Kisselbach

Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. med. Thomas Budde

Pflegedirektor:
Dr. rer. medic. Dirk Ashauer

Abteilungen des Alfried Krupp Krankenhauses Rüttenscheid

Alfried Krupp Krankenhaus
Steele

Hellweg 100
45276 Essen
Tel. 0201 805-0
Fax 0201 503588
E-Mail: info@krupp-krankenhaus.de
WWW: www.krupp-krankenhaus.de

Geschäftsführung:
Dr. med. Günther Flämig
Dr. paed. Sabine Kisselbach

Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. med. Thomas Budde

Pflegedirektor:
Dr. rer. medic. Dirk Ashauer

Abteilungen des Alfried Krupp Krankenhauses Steele