essen.de > Leben in Essen > Flüchtlinge > Willkommen > Anmietung einer eigenen Wohnung für Flüchtlinge mehrsprachig

Informacije o iznajmljivanju sopstvenog stana za izbeglice

Ko može da iznajmi stan?

Priznate izbeglice i tražioci azila sa dobrim izgledima za ostanak, koji borave duže od tri meseca u smeštaju za izbeglice imaju mogućnost da iznajme stan nezavisno od statusa boravka.

Koje uslove mora da ispunjava stan?

U načelu stan mora biti namenjen stanovanju i prikladan za stanovanje: kuhinja, kupatilo sa kadom ili tušem i toalet moraju da postoje u stanu. Veličina stana mora biti prikladna broju stanara.

Visina stanarine ne sme da prekorači sledeće granice (maksimalna stanarina sa dodatnim komunalnim troškovima) da bi mogla da se uzme u obir za beneficije za osiguranje izdržavanja :

 • 1 član domaćinstva: 361,00 Euro
 • 2 člana domaćinstva: 458,90 Euro
 • 3 člana domaćinstva: 564,80 Euro
 • 4 člana domaćinstva: 681,15 Euro
 • 5 članova domaćinstva: 811,80 Euro
 • 6 članova domaćinstva: 897,60 Euro
 • 7 članova domaćinstva: 993,20 Euro
 • 8 članova domaćinstva: 1.083,60 Euro
 • 9 članova domaćinstva: 1.170,00 Euro
 • Za svakog sledećeg člana: 78,00 Euro

Kakva je procedura u gradskim upravama?

Odobrenje iznajmljivanja sopstvenog stana za sve stanare gradskih stanova dodeljuje i proverava Služba za socijalna pitanja i stanovanje – Agencija za posredovanje u iznajmljivanju stanova za izbeglice.

Za proveru su potrebna sledeća dokumenta:

 • Potvrda stanara sa podacima o stanu. Ovu potvrdu popunjava stanodavac.
  Formular potvrda stanara (pdf, 1026 kB) ReadSpeaker
 • Kopija boravišne dozvole i, ukoliko postoji, nacionalni pasoš, rešenja o odobrenju beneficija od JobCenter –a ili Službe za socijalna pitanja i stanovanje.
 • Dokumenta se mogu poslati mejlom Agenciji za posredovanje u iznajmljivanju stanova u Službi za socijalna pitanja i stanovanje Smeštaj-za-Izbeglice, faksom na 0201 88-50237 ili lično predati u radno vreme od ponedeljaka do petka od 08:30 do 12:30 h u kancelariji 28.
 • Čim se dodeli odobrenje za iznajmljivanje, može da se zaključi ugovor o iznajmljivanju. Nakon toga jednu kopiju treba predati Agenciji za posredovanje u iznajmljivanju.
 • Ako se zahteva plaćanje kaucije, Agencija za posredovanje u iznajmljivanju može da izda izjavu o preuzimanju kaucije za iznajmljivanje stana.
 • Nakon useljenja neophodno je ponovo predati prijavu u gradskoj opštini ili Upravi za strance. Ovde treba priložiti potvrdu stanodavca.
  Potvrda stanodavca (pdf, 760 kB) ReadSpeaker
 • Struju i grejanje u stanu kod lokalnih snabdevača treba da prijavi stanar. Za elektronske medije može se podneti zahtev za oslobađanje od plaćanja doprinosa.
  Doprinos za elektronske medije - Dalje informacije

Kakva pomoć je obezbeđena?

 • Nakon sklapanja ugovora može se podneti zahtev za pomoć za prvo opremanje stana nameštajem i pokućstvom u Agenciji za posredovanje u iznajmljivanju. Visina pomoći zavisi od broja članova domaćinstva i veličine i opremljenosti stana.
 • • Ukoliko je neophodno renoviranje stana to mora da se napomene u Agenciji za posredovanje u iznajmljivanju. Za renoviranje se bez daljeg podnošenja zahteva obezbeđuje pomoć u visini od 2.00 EUR po kvadratnom metru i dodatno 15 EUR za alat.

Služba za socijalna ptanja i stanovanje - Kontakt i radno vreme

Kontakt
Telefon: +49 201 88 55555
Faks: +49 201 88 50237
E-Mail: Wohnraum-fuer-Fluechtlinge

Adresa:
Raum 28, Steubenstraße 53, 45138 Essen

Radno vreme:
ponedeljak - petak od 08:30 do 12:30 h