essen.de > Leben in Essen > Flüchtlinge > Willkommen > Gesundheit

Zdravlje

U Nemačkoj se medicinska nega zasniva na zdravstvenom osiguranju. Ako u Nemačkoj tražite azil, onda niste zdravstveno osigurani. Zbog toga državni organi obezbeđuju Vašu zdravstvenu negu. To su na primer socijalna ili zdravstvena služba. U zdravstvenu negu spadaju lekarski pregled i terapija, zubarska terapija i neophodne vakcinacije i preventivna medicinska ispitivanja.

Državni organi sarađuju sa svim zdravstvenim institucijama.

Lekar ili lekarka će Vas pregledati i dati Vam terapiju kada

  • ste akutno bolesni
  • imate bolove
  • ste u drugom stanju

Deca, trudnice, žrtve torture i nasilja kao i osobe sa invaliditetom važne za grupe kojima je potrebna naročita zaštita. Kod medicinske nege njihove potrebe se naročito uzimaju u obzir.

Kontakt: Zdravstvena služba + Služba za socijalna pitanja i stanovanje

Zdravstvena služba

Kontakt:
Telefon: +49 201 88 53000

Adresa:
Hindenburgstraße 29, 45127 Essen

Radno vreme:
ponedeljak - četvrtak 8.30 - 12.30 h i 14.00 - 15.00 h, petak 8.30 - 12.30 h. Osim toga možete zakazati lični termin telefonom.

Služba za socijalna pitanja i stanovanje

Kontakt
Telefon: +49 201 88 50555

Adresa:
Steubenstr. 53, 45138 Essen