essen.de > Leben in Essen > Flüchtlinge > Willkommen > Informationen für Flüchtlinge mehrsprachig

Brošure sa informacijama i linkovi za izbeglice

Pripremili smo za Vas listu brošura sa informacijama za preuzimanje sa Interneta koje sadrže važne informacije za Vas. Brošure možete i preuzeti i odštampati:

Dobrodošli u Essen!
Najvažnije informacije za izbeglice

(Dobro došli u Essen 605,8 kB)

Vodič za izbeglice – Pomoć u snalaženju u Nemačkoj

(Refugee Guide 2587,4 kB)

Važne informacije za sprovođenje postupka za azil u Nemačkoj naći ćete na Internetu www.bamf.de

Initial orientation for asylum seekers

Savetovalište za migrante u Essenu – Kontakt mesta za savetovanje i podršku za imigrante

(Flajer "Savetovalište za migrante u Essenu" 479,3 kB)
A Guide for Refugees and Local People

Democracy for Me.

Basic Rights in Germany

A Guide for Refugees and Local People