Dobrodošli u Essen

Dobrodošli u Nemačku, dobrodošli u Essen. Tek nedavno ste stigli u Essen? Ovaj korak donosi sa sobom puno promena za Vas. Puno toga je novo, a skoro sve je strano. Ovim informacijama na Vašem jeziku želimo da Vam olakšamo da se snađete u Essenu i da iznova organizujete svoj život u još uvek stranoj zemlji.

Bild mit Text Willkommen in sechs Sprachen

Materijal sa informacijama

Najvažnije informacije za Vaš život u Nemačkoj i za Vašu prvu orijentaciju u Essenu saželi smo u brošurama.

Brošure

Dolazak u Essen

Prilikom dolaska u Essen dobili ste potvrdu o useljenju i prvu finansijsku podršku. Sada morate da se prijavite u Upravi za strance kako biste mogli da podnesete zahtev za dalje socijalne beneficije. Potrebne informacije će Vam dati konsultanti u ovoj instituciji.

Bild von Ortstafel Stadt Essen

Ponude za jezik i integraciju

Najvažnija osnova za uspeh integracije je da Vi razumete i da Vas razumeju. Ponude za integraciju daju Vam podršku na Vašem početku. One Vam nude znanje o svakodnevici u Nemačkoj, o kulturi, istoriji i nemačkom jeziku.

Ponude za jezik i integraciju

Zdravlje

Medicinska nega u Nemačkoj je veoma dobra. Kada morate da idete kod lekara, dobićete u Službi za socijalna pitanja i stanovanje potvrde za lečenje. U vodiču za zdravstvena pitanja komunalnog centra za integraciju naći ćete informacije o zdravstvenim ustanovama na sedam jezika.

Više o temi zdravlje

Obrazovanje, rad i kvalifikovanje

Ukoliko ste se u Vašoj zemlji obrazovanjem u stručnoj školi stekli neko zvanje ili ste završili fakultet, možete da podnesete zahtev za priznavanje u Agenciji za rad. Za pitanja u vezi studija i daljeg usavršavanja dobićete informacije u organizaciji BildungsPunkt Essen ili u Kancelariji za obrazovanje grada Essena.

Dalje informacije

Deca, porodica, mladi

Porodice nakon dolaska u Essen imaju posebna pitanja: Gde i kakva briga o deci postoji, u koju školu se upisuju deca i mladi? Kakve informacije postoje za porodice? Ove informacije naći ćete ovde.

Dalje informacije

Stanovanje

Smeštaj u koji ste primljeni ne treba da postane Vaše stalno mesto boravka. Naći ćete ponude za iznajmljivanje stanova na Internetu i u lokalnim novinama. Prema potrebi na raspolaganju Vam stoji i iznajmljivanje stanova grada Essena.

Informacije o traženju stana